Pesäpalloliiton kevätkokous hyväksyi tulevaisuuden reittikartan, laji täyttää 100 vuotta 2022

15.4.2016

Pesäpalloliiton kevätkokous hyväksyi tulevaisuuden reittikartan: Laji täyttää 100 vuotta 2022 Pesäpalloliiton kevätkokous on hyväksynyt lajin tulevaisuuskuvan ja suuntaviivat kohti juhlavuotta 2022. Jopa yli 700 eri roolin toimijaa esitti verkkokyselyssä näkemyksensä lajin tulevaisuudesta ja reittivalinnoista. Keskiössä ovat ottelutapahtumat, harrastajamäärien kasvattaminen, johtamisen muutos, organisoituminen yhdeksi liikkeeksi ja viestinnän linjan kirkastaminen. – Pesäpallo ei ole saavuttanut likimainkaan kasvunsa rajoja, vaan kasvupotentiaalia on vielä paljon suurempaan ja yhteiskunnallisesti merkittävämpään rooliin. Olen erittäin tyytyväinen, että liittokokous osoitti halunsa ja rohkeutensa uudistuksiin, Pesäpalloliiton puheenjohtaja, tulevaisuustyön valmistelua johtanut Ossi Savolainen uskoo.

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää laadukkaita ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä oman toiminnan säännöllistä kriittistä tarkastelua. Toimintaympäristön ja –periaatteiden muutoksia seurataan jatkuvasti.

 

– Haluamme puhua suomalaisin käsittein perustehtävästämme ja tulevaisuudenkuvastamme: Mikä meille on tärkeää? Mitä tavoittelemme? Missä haluamme olla 2022, kun liike täyttää 100 vuotta? Toki kuuntelemme tarkalla korvalla, millaisia odotuksia yhteiskunta meille asettaa ja mitä meiltä odotetaan, Savolainen toteaa.

 

– Kiitos kaikille yli 700 henkilölle, jotka toivat alkuvaiheessa omia ajatuksiaan erittäin laaja-alaisesti esiin. Erilaisia näkemyksiä tarvitaan toiminnan kehittämiseksi. Kaikkien näkemykset otetaan huomioon, mutta ne eivät tietysti voi toteutua sellaisinaan. Yhteinen tahtotila rakentuu monipuolisista näkemyksistä, Savolainen kertoo.

 

Kevätkokous hyväksyi Pesäpalloliiton tilinpäätöksen. Savolainen painottaa vahvan taloudellisen pohjan merkitystä ajatellen tulevaisuustyön rakentamista ja siihen panostamista.

 

– Talous on hoidettu hyvin ja nykyinen tase antaa mahdollisuuksia tehdä ratkaisuja. Se on edellytys uudistuksille, sillä taloudellisia resursseja tarvitaan. Panostukset ovat huomattavia. Samalla haluamme saada osaamisen tehokkaaseen käyttöön ja purkaa organisaatiotasojen päällekkäisyyksiä.

 

– Tarkoitus on ohjata resursseja mahdollisimman tehokkaasti käytännön työhön, eikä jättää niitä rakenteisiin pyörimään. Vain siten voimme varmistaa pesäpallon entistä paremman menestyksen ja vaikuttavuuden tulevaisuudessa.

 

Tulevaisuuskuvaa päivitetään ja tarkennetaan tulevien vuosien toimintasuunnitelmissa sekä talousarvioissa.

 

– Toivottavasti mahdollisimman moni on jatkossakin mukana luomassa yhteistä tulevaisuudenkuvaa. Tänään kevätkokouksessa oli poikkeuksellisen paljon osallistujia Tampereella. Toivon, että tarvitsemme jatkossa vieläkin isomman salin, Savolainen päättää.

 

Pesäpalloliikkeen tulevaisuus (pdf): http://dev.superpesis.fi/Pesapalloliikkeen_tulevaisuus.pdf

Pesäpalloliiton toimintakertomus 2015: http://www.pesis.fi/pesapalloliitto/toiminta/toimintakertomus/