Kysely pesäpallon kehittämiseksi pelinä

26.2.2009

Pesäpalloliiton kilpailun johtoryhmä on päättänyt koota yhteen kentän mielipiteitä lajin suuntaviivojen luomiseksi vuosille 2010–11. Tarkoitus on kartoittaa eri toimijoiden mielipiteitä nykyisistä säännöistä, pelin luonteesta sekä niiden kehittämisestä.

Kilpailun johtoryhmä muistuttaa, että on tärkeää saada mahdollisimman monipuolisen vastaajajoukon näkemykset esiin. Kaikille kiinnostuneille tarkoitettuun kyselyyn pyydetään vastauksia viimeistään 6.3, johon mennessä lähetetyistä vastauksista koostetaan Tulevaisuuden pelikirja –seminaarissa Seinäjoella esiteltävä yhteenveto. Kyselyyn on mahdollista vastata myöhemminkin.

Pelisääntökysely: http://www.pesis.fi/pesapalloliitto/kyselyt/pelisaantokysely/