Seuratuki kasvaa viiteen miljoonaan - haku alkaa 2.12.2013

1.11.2013

Tänä vuonna seuratuesta pääsi osalliseksi lähes 400 seuraa ja 49 eri lajia. Tulevassa haussa on jaossa ennätysmäärin tukea, peräti viisi miljoonaa euroa. – Siirrämme johdonmukaisesti tukia hallinnosta enemmän itse liikuttamiseen, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on painottanut.

Kuten myönnettyjen tukisummien vaihteluväli 1700 eurosta 30 000:een osoittaa, hakemukset voivat olla hyvin erilaisia. Päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen vie seuratoiminnan uudelle tasolle. Toisaalta kuuden kymmenestä myönteisestä päätöksestä kohdalla kyse oli ilman palkkausta tapahtuvasta seuran toiminnan kehittämisestä. Hakemus voi olla myös usean jaoston tai seuran yhteinen.

 

– Tukea voi hakea vuodeksi tai kahdeksi vuodeksi. Joka tapauksessa ajatuksena on siirtyä pois projektimaailmasta suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen seuratoiminnan kehittämiseen, Pesäpalloliiton seuratoimintapäällikkö Jari Malinen kertoo.

 

Seuratukea myöntämällä pyritään tilanteeseen, jossa laatu ja kohtuulliset kustannukset kulkisivat käsi kädessä.

 

– Seuratuella halutaan mahdollistaa liikunnan harrastaminen kaikille lapsille. Tavoitteita ovat dropout-ilmiön ja syrjäytymisen ehkäiseminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, vapaaehtoistoiminnan tukeminen, osaamispääoman kasvattaminen sekä harrastusryhmien lisääminen. Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen pienestä pitäen kulkee mukana läpi koko elämän, Malinen muistuttaa.

 

Seuratuen haku avautuu 2.12.2013 ja jatkuu 10.1.2014 saakka. Valmistelutyö ja ideariihi on kuitenkin hyvä aloittaa mahdollisimman pian.

 

– Hakemukset tulee valmistella huolellisesti ja laadukkaasti, muuten niiden läpimeno on kiven alla. Tähtäimessä voi olla tietyn osa-alueen tai koko seuratoiminnan kehittäminen. Tärkeää on olla innovatiivinen, huomioida erityisryhmät, elävöittää vapaaehtoistoimintaa, rakentaa verkostoja ja ennen kaikkea pyrkiä vakiinnuttamaan kehittämishanke osaksi seuratoimintaa, Malinen alleviivaa.

 

Seuratukea haettaessa käytetään vain opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemiä virallisia asiakirjoja. Näitä ovat hakemuslomake (OKM:n lomake nro 1), hakemuslomakkeen liitelomake ja selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esimerkiksi yhdistysrekisteriote). Seuratukea hakevan seuran tulee olla rekisteröity yhdistys ja sillä on oltava hankkeen vastuuhenkilö. Toimintasuunnitelma, tavoitteet, niiden realistisuus ja käytäntöön vieminen on selvitettävä tarkasti.

 

Lisätietoa: Jari Malinen, p. 046 878 2211